Çikolata Kisti

Çukulata Kistleri – Çikolata Kisti

Çikolata Kisti (Endometriyozis) endometrialbez dokusunun uterus dışında olması olarak tanımlanır. Düzgün yumurtlayan bir kadında her ay bir folikül gelişir , bununla birlikte östrojen hormonu belli bir değere kadar artar. Östrojen hormonu endometrial dokuda hücrelerin  artışını ve kalınlık artışını sağlarken, rahmin dışında bulunan endometrialbez dokusunun gelişimini sağlar. Adet kanaması başladığında rahmin içindeki kanayan doku rahmin ağzındaki kanal aracılığı ile dışarı atılabilirken, uterus dışında bulunan endometrioz veçukulata kistinin kanamaları içeride kalmaktadır ve her adet döngüsünde kanamalar ilerlerken, yumurtalık içerisi dokuda kendine bir kapsül yaratarak bir kist oluşumunu tetikler. Bu oluşum yumurtalık içinde yer kaplayarak hem yumurta gelişimini hemde yumurta kalitesini olumsuz etkiler. Esas amaç yumurtalığın çikolata kistinden zarar görmeden yumurta kaybı yaşanmadan kurtulmasıdır.

Endometriozis hastalık olarak en önemli sonucu pelvis denen kalça kemiği içindeki organlarda yapışıklıklara neden olmasıdır.Rahimden yumurtalığa uzanan tüpler yapışıklıktan en çok etkilenen organlardır..Endometriozis nedeniyle tüplerin şekli bozulur ve fonksiyonlarını kaybederler. Biz bunu tüple yumurtalık ilişkisinin bozulması olarak tanımlarız.laparoskopi ile endometriyozis odakları özellikle endometriyozisin neden olduğu yapışıklıklardüzeltilir, tüplere normal şekli sağlanırsa erken evre endometriosisde doğal yolla gebelik şansı  sperm değerlerine bağlıdır, spermiogram  normalse gebelik mümkün olabilir. İleri evre endometriosisyada geç kalınmış endometriozis vakalarında ise tüplerde geri döndürülemez hasar oluşmuştur. Bu hasardan rahim iç dokusunun etkilenmemesi için tüplerin tüp bebek tedavileri öncesi kapatılması tercih edilebilr.İleri evre endometriozisde medikal tedavi seçeneği de kullanılabilir. Hayati organ yüzeylerine tutunmuş endometrial bez dokuları ve over cerrahisi sonrası mikroskobik dokular GnRH analogları tedavisi ile geriletilebilir. Hastalığın tekrarlama olasılığı azaltılmış ve geciktirilmiş olur.

Çikolata Kisti ne yönelik cerrahi yaklaşımda altın standart laparoskopidir.

Laparaskopiyi yapan cerrahın bu hastalığın yayılımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olması önem taşır. Endometirosis dokularının yumurtalık üzerinde yakılması yada kaba bir cerrahiyle çıkarılması yumurtalıklarda yumurta hücre rezervini düşürür. Bu nedenle hastaların açık cerrahiden kaçınmaları , laparoskopi uygulayıcıları arasında da bu hastalığa yaklaşımı bilen cerrahları tercih etmeleri ileri ki dönemde gebelik ihtimallerini artırır.